20 χρόνια Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Ν. Αχαΐας

 
Στις 4-5 Ιουνίου 2010 , Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος , τιμήθηκαν στην Πάτρα όλοι οι εκπαιδευτικοί που στα 20 χρόνια εφαρμογής προγραμμάτων Π.Ε . στο ελληνικό σχολείο κατέδειξαν με κόπο και με περίσσευμα ψυχής ότι το σχολείο ανήκει στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του. Ότι η μάθηση μπορεί να είναι παιχνίδι , χαρά και δημιουργία.

Παράλληλα εκτέθηκαν δείγματα δουλειάς των παιδιών από τα προγράμματα όλων αυτών των χρόνων.