Συλλογή χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών

 Συνεχίζεται και φέτος στο σχολείο μας  η συλλογή χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών τα οποία  μετατρέπονται, μετά από επεξεργασία, σε βιοκαύσιμο, στο πλαίσιο Πιλοτικού Προγράμματος που υλοποιεί η ΑΔΕΠ Α.Ε. και η Aντιδημαρχία Περιβάλλοντος του Δήμου Πατρέων.

Από τη περσινή συλλογή των χρησιμοποιημένων λαδιών το σχολείο μας προμηθεύτηκε σήμερα 100 λίτρα βιοκαύσιμου , το οποίο τοποθετήθηκε στη δεξαμενή πετρελαίου θέρμανσης , όπου αναμεμειγμένο με το πετρέλαιο αποτελεί ένα ιδανικό καύσιμο. 


Γιατί τηγανέλαια ;

Τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά λάδια (τηγανέλαια), από κάποιο σημείο και μετά είναι ακατάλληλα για τηγάνισμα. Καθημερινά μεγάλες ποσότητες χρησιμοποιημένων τηγανέλαιων , από σπίτια και εστιατόρια καταλήγουν στην αποχέτευση είτε στους κάδους απορριμμάτων προκαλώντας σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Τα τηγανέλαια που πετάμε στον νεροχύτη μας οδηγούνται στην αποχέτευση και από εκεί σε κάποια βιολογική μονάδα επεξεργασίας είτε στον υδροφόρο ορίζοντα, με αποτέλεσμα τη ρύπανση της θάλασσας και του υδροφόρου ορίζοντα.
Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ένα λίτρο καμένου λαδιού, μολύνει ένα εκατομμύριο λίτρα νερού .

Γι’ αυτό και θα πρέπει να γίνει καθημερινή συνήθεια η συγκέντρωση τους και η συλλογή τους στα ειδικά δοχεία αποθήκευσης που έχουν τοποθετηθεί και στο σχολείο μας.
Ακόμα σημαντικότερο είναι ότι τα τηγανέλαια είναι μια εναλλακτική πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοκαυσίμου (βιοντίζελ) που, λύνει πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα.

Οφέλη από τη συλλογή και μετατροπή των τηγανέλαιων σε βιοντίζελ

  • Δεν ρυπαίνονται οι υδάτινοι πόροι και ο υδροφόρος ορίζοντας.
  •  Μειώνεται ο όγκος των απορριμμάτων που καταλήγουν στους Χ.Υ.Τ.Α
  •  Εξοικονομούνται φυσικοί πόροι.Κάτι που πρέπει επίσης να γνωρίζουμε είναι ότι  η απόρριψή τους σε χωματερές, δημιουργεί μεγάλο κίνδυνο ανάφλεξης των σκουπιδιών!


Τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά λάδια και λίπη, ανακυκλώνονται… δεν πετιούνται!


Τι κάνουμε ; 

Αυτό που μπορούμε να κάνουμε , είναι να τοποθετούμε τα τηγανέλαια σε ένα μπουκάλι (νερού ή αναψυκτικού), να το κλείνουμε καλά, να το μεταφέρουμε στο σχολείο μας , όπου θα το αδειάζουμε στον ειδικό κάδο που θα τοποθετηθεί.

Τα τηγανέλαια που θα συλλέγονται θα μεταφέρονται στη Πιλοτική Μονάδα μετατροπής τηγανέλαιων σε βιοντίζελ , που θα λειτουργεί στο Ενεργειακό Κέντρο Πληροφόρησης για τη Βιομάζα (στο χώρο του παλαιού δημοτικού σχολείου του Μονοδεντρίου) όπου και θα γίνεται η επεξεργασία τους σε βιοντίζελ.

Στη συνέχεια το παραγόμενο βιοντίζελ θα διανέμεται εξ ολοκλήρου στα σχολικά συγκροτήματα τη Πάτρας (σύμφωνα με Προγραμματισμό και κριτήρια που θα τεθούν σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας του Νομού Αχαΐας)