Η WWF στο σχολείο μας

Η προστασία των δασών αποτελούσε πάντοτε προτεραιότητα για το WWF στην Ελλάδα. Το πρώτο πρόγραμμα που υποστήριξε το WWF στη χώρα μας ήταν η αναδάσωση του Υμηττού το 1969, ενώ ακολούθησαν πολλές δράσεις προστασίας σε περιοχές εξαιρετικής οικολογικής αξίας όπως η Δαδιά, η Πίνδος, ο Ταΰγετος και η Πάρνηθα.
Οι καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 ανέδειξαν για μια ακόμη φορά τις μακροχρόνιες αδυναμίες που παρουσιάζουν η ελληνική δασική πολιτική και οι μηχανισμοί δασικής προστασίας.
Η ανταπόκριση του WWF Ελλάς στο πολυδιάστατο και πολύπλοκο ζήτημα της προστασίας των δασών μας εκφράζεται μέσα από το πρόγραμμα «Το Μέλλον των Δασών». Στόχος του προγράμματος είναι να αντιμετωπίσει τις ουσιαστικές αιτίες της υποβάθμισης των δασών, να προτείνει λύσεις για την αποτελεσματική προστασία τους και να συμβάλλει -στο μέτρο του δυνατού - στην αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος μετά τις πυρκαγιές.
Το πρόγραμμα «Το Μέλλον των Δασών» συγχρηματοδοτείται από τα Κοινωφελή Ιδρύματα Ι.Σ. Λάτση, Α.Γ. Λεβέντη, Μποδοσάκη καθώς και από τις εισφορές των υποστηρικτών της οργάνωσης.
Το πρόγραμμα συνδυάζει δράσεις έρευνας που αποσκοπούν στη δημιουργία γνώσης και την παραγωγή δεδομένων, διαμόρφωσης προτάσεων δασικής πολιτικής με σκοπό την πολιτική διαβούλευση και πρωτοβουλίες ενδυνάμωσης της κοινωνίας των πολιτών μέσα από την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση.
0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου