"Όπου υπάρχει καπνός..."

Σήμερα επισκέφτηκαν το Ε΄1 τμήμα του σχολείου μας δύο κοινωνικοί λειτουργοί από το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας , όπου και υλοποιήσαμε , στα πλαίσια της Αγωγής Υγείας , πρόγραμμα για το κάπνισμα . 


Παίξαμε παιχνίδια γνωριμίας , εμπιστοσύνης και συνεργασίας.Μιλήσαμε για έννοιες όπως εξάρτηση , εθισμός , ουσίες.


Διαβάσαμε  την ιστορία «Ο Τσιπιλός και οι φίλοι του συναντούν τη Δόνα Νικοτίνη».

Στη συνέχεια δραματοποιώντας την ιστορία η κάθε ομάδα έδωσε και ένα διαφορετικό τέλος.


Το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που λειτουργεί στο Νομό από το 1998 με τη στήριξη και εποπτεία του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ). Αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής για την πρόληψη, που προβλέπει μεταξύ άλλων τη δημιουργία Κέντρων Πρόληψης σε όλους τους νομούς της Ελλάδας. Βασικός στόχος των προγραμμάτων που αναπτύσσουν τα Κέντρα Πρόληψης είναι η πρόληψη των εξαρτήσεων και η προαγωγή της υγείας στην οικογένεια, το σχολείο και το ευρύτερο περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσονται τα παιδιά και οι έφηβοι.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου