«Στην τσέπη…χαρτζιλίκι!»

 Στόχος του προγράμματος «Στην τσέπη…χαρτζιλίκι!» του τελευταίου θεματικού κύκλου των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων  ήταν να εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες του τμήματος Γ2 σε απλές οικονομικές έννοιες, τις οποίες συναντούν στην καθημερινότητά τους και κυρίως στη διαφοροποίηση που υπάρχει ανάμεσα στις έννοιες «χρειάζομαι» και «έχω ανάγκη», αλλά και να κατανοήσουν έννοιες όπως το εισόδημα, ξοδεύω με υπευθυνότητα και σχεδιάζω τον οικονομικό μου προϋπολογισμό, ώστε να μπορέσουν στη συνέχεια να τις εφαρμόσουν μέσα από απλές δραστηριότητες.

Έτσι λοιπόν … καταλήξαμε στα … «Χαρτζιλικομπερδέματα» … για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Γ2…και όχι μόνο!


Έγινε με το Padlet

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου