«Κυκλοφορώ με ασφάλεια στο διαδίκτυο»


Σήμερα οι Ε΄1 και Ε΄2 τάξεις του σχολείου μας επισκέφτηκαν το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και συμμετείχαν στην  εκπαιδευτική δράση «Κυκλοφορώ με ασφάλεια στο Διαδίκτυο». 

Οι θεματικές ενότητες της δράσης ήταν : 
  •  Κατανόηση εξέλιξης, λειτουργίας και δυνατοτήτων Διαδικτύου.
  •  Σύγκριση δυνατοτήτων διαδικτύου με παλαιότερους τρόπους επικοινωνίας.
  •  Ανάπτυξη βιωμάτων πάνω στους κινδύνους του διαδικτύου.
  •  Καλλιέργεια καλής συμπεριφοράς στη χρήση του.
  •  Ενεργοποίηση αισθήσεων και φαντασίας, άσκηση παρατηρητικότητας και έκφραση ιδεών για διαδίκτυο.
  •  Ανάπτυξη κριτικής σκέψης για την αντιμετώπιση κινδύνων και την ασφαλή κυκλοφορία στο διαδίκτυο.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου