Διδασκαλία β΄ ξένης γλώσσας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ
Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Ξ Ε Ν Ω Ν Γ Λ Ω Σ Σ Ω Ν

26 Μαΐου 2016

Αγαπητοί Γονείς-Κηδεμόνες,

Η Ελληνική Πολιτεία, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της γλωσσομάθειας στον παγκοσμιοποιημένο χώρο της γνώσης και ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της κοινωνίας, εφαρμόζει τη γλωσσική πολιτική που έχουν υιοθετήσει όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκινώντας από μια σημαντική προσπάθεια αναβάθμισης της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο σχολείο με νέα προγράμματα σπουδών, έντυπο και ψηφιακό μαθησιακό υλικό, επιμορφωτικά προγράμματα για τους εκπαιδευτικούς και συνεργασία με ξένα μορφωτικά-πολιτιστικά ιδρύματα.

Η δυνατότητα να μάθουν στο σχολείο τα παιδιά να επικοινωνούν σε τουλάχιστον δύο γλώσσες πλην της μητρικής τους αποτελεί δικαίωμα του κάθε Ευρωπαίου πολίτη δεδομένου ότι αυξάνει τις ευκαιρίες για σπουδές και εργασία και διευρύνει τους ορίζοντες του, όπως μας θυμίζει η ρήση του Κάρολου Α’ της Ισπανίας: «Ο άνθρωπος είναι τόσες φορές άνθρωπος όσος και ο αριθμός των γλωσσών που έχει μάθει». Παράλληλα, είναι και υποχρέωση του κάθε κράτους μέλους αφού η σύγχρονη διεθνής και ελληνική βιβλιογραφία παρουσιάζει τα αποτελέσματα πλήθους μελετών εντός και εκτός Ευρώπης που πιστοποιούν ότι η εκμάθηση ξένων γλωσσών, και μάλιστα από μικρή ηλικία, έχει θετικό αντίκτυπο στη γνωσιακή και κοινωνική ανάπτυξη του μαθητή, μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση των επιδόσεών του και στα άλλα μαθήματα ενώ αναμφίβολα βοηθά στην ενσυνείδητη γνώση της μητρικής του γλώσσας. Αυτό δηλώνει και η ρήση του Γερμανού ποιητή και φιλόσοφου Βόλφγκανγκ Γκαίτε: «Όταν μαθαίνει κανείς μια ξένη γλώσσα, έχει την ευκαιρία να μάθει καλύτερα τη μητρική του».

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, εισήγαγε στο Δημοτικό σχολείο τα Αγγλικά, ως πρώτη και υποχρεωτική ξένη γλώσσα από την Α’ Δημοτικού με μια παιγνιώδη μεθοδολογική προσέγγιση, όπως συμβαίνει και στο μεγάλο ποσοστό των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. Από την Γ’ Δημοτικού η διδασκαλία της Αγγλικής γίνεται με συστηματικότερο τρόπο.

Η διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας εισάγεται από την Ε΄ Δημοτικού, όπως γινόταν μέχρι σήμερα, αλλά διευρύνεται πλέον στα 4/θέσια Δημοτικά σχολεία. Η δεύτερη ξένη γλώσσα στην Ε΄ και την ΣΤ΄ τάξη μπορεί να είναι είτε η Γαλλική είτε η Γερμανική και εξαρτάται τόσο από τον αριθμό των μαθητών που θα επιλέξουν τη μια ή την άλλη γλώσσα όσο και από τη διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής. Ως εκ τούτου, η δήλωση επιλογής γλώσσας που καλείστε να υποβάλετε για τα παιδιά σας θα δώσει τη δυνατότητα στο Υπουργείο Παιδείας να προγραμματίσει έγκαιρα τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό και να ανταποκριθεί όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται στην επιλογή σας.

Και οι δυο γλώσσες από τις οποίες καλείστε να επιλέξετε τη μία είναι αδιαμφισβήτητα χρήσιμες για διεθνή επικοινωνία και για τη διαπαιδαγώγηση του μαθητή ως αυριανού πολίτη. Ποια από τις δύο θα επιλέξετε είναι απόφαση που θα πάρετε αφού συζητήσετε με το παιδί σας και με άλλα άτομα του περιβάλλοντός σας. Ωστόσο, το πιο σημαντικό είναι ότι από την επόμενη σχολική χρονιά οι μαθητές της Ε’ τάξης θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν έναν καινούριο κόσμο, αφού είναι γνωστό πως «Όταν μιλάμε μια άλλη γλώσσα, αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο διαφορετικά», όπως επεσήμανε και ο σημαντικός Αυστριακός φιλόσοφος και γλωσσολόγος Λούντβιγκ Βιτκενστάιν. Την ίδια σκέψη διατύπωσαν με διαφορετικό τρόπο και ο μεγάλος Ιταλός σκηνοθέτης Φρεντερίκο Φελίνι λέγοντας πως «Κάθε γλώσσα βλέπει τον κόσμο με διαφορετικό τρόπο», αλλά και ο σπουδαίος Γαλλορουμάνος φιλόσοφος Εμίλ Μ. Σιοράν τονίζοντας πως «Δεν κατοικούμε μια χώρα αλλά μια γλώσσα».

Η Επιτροπή Ξένων Γλωσσών του ΙΕΠ στο εξής, σκοπεύει να βρίσκεται κοντά στους μαθητές της ξένης γλώσσας και τους γονείς τους επειδή πιστεύει πως η αναβάθμιση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο σχολείο θα ενισχύσει την καλλιέργεια της διαπολιτισμικής συνείδησης των μαθητών, θα τους βοηθήσει να αποδέχονται ευκολότερα τη διαφορετικότητα και θα συμβάλει στη διαμόρφωση πολιτών μιας ανοικτής, πολύγλωσσης, πολιτισμικής και δημοκρατικής κοινωνίας.

Εκ μέρους της Επιστημονικής Επιτροπής Ξένων Γλωσσών του ΙΕΠ

Βασιλική Δενδρινού
Ομότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κοινωνίας των Πολιτών για την Πολυγλωσσία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου