Το σχολείο μας σε πρόγραμμα ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων λαδιών


Βιόκαύσιμο από χρησιμοποιημένα μαγειρικά λάδια (τηγανέλαια)


Υπάρχουν πράγματα που μπορεί να κάνει ο καθένας μας για να γίνει ο τόπος μας καλύτερος. Το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι σίγουρα πολύπλοκο, αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι η λύση του βρίσκεται στη δική μας συμμετοχή, σ’ αυτό που ονομάζεται «διαχωρισμός στην πηγή» και ανάκτηση των ανακυκλώσιμων υλικών. Κάτι τέτοιο έχει πολλαπλά οφέλη όπως : 

Ο περιορισμός της σπατάλης, των φυσικών πόρων (με την ανάκτηση των πρώτων υλών), η μείωση εκπομπών των αερίων, που εντείνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, παράλληλα με τη μείωση του κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων στο ελάχιστο. 

Ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά λάθη που ακόμα και σήμερα γίνεται είναι η απόρριψη του τηγανισμένου λαδιού (τηγανέλαια) στην αποχέτευση. Εκτός από το περιβαλλοντικό ζήτημα, δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα και στη λειτουργία των δικτύων αποχέτευσης. 

   



Γιατί τηγανέλαια ; 

Τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά λάδια (τηγανέλαια), από κάποιο σημείο και μετά είναι ακατάλληλα για τηγάνισμα. Καθημερινά μεγάλες ποσότητες χρησιμοποιημένων τηγανέλαιων , από σπίτια και εστιατόρια καταλήγουν στην αποχέτευση είτε στους κάδους απορριμμάτων προκαλώντας σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 
Τα τηγανέλαια που πετάμε στον νεροχύτη μας οδηγούνται στην αποχέτευση και από εκεί σε κάποια βιολογική μονάδα επεξεργασίας είτε στον υδροφόρο ορίζοντα, με αποτέλεσμα τη ρύπανση της θάλασσας και του υδροφόρου ορίζοντα. 

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ένα λίτρο καμένου λαδιού, μολύνει ένα εκατομμύριο λίτρα νερού .

Γι’ αυτό και θα πρέπει να γίνει καθημερινή συνήθεια η συγκέντρωση τους και η συλλογή τους στα ειδικά δοχεία αποθήκευσης που έχουν τοποθετηθεί στα σχολεία. 
Ακόμα σημαντικότερο είναι ότι τα τηγανέλαια είναι μια εναλλακτική πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοκαυσίμου (βιοντίζελ) που, λύνει πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα. 

Οφέλη από τη συλλογή και μετατροπή των τηγανέλαιων σε βιοντίζελ 

  • Δεν ρυπαίνεται οι υδάτινοι πόροι και ο υδροφόρος ορίζοντας. 
  •  Μειώνεται ο όγκος των απορριμμάτων που καταλήγουν στους Χ.Υ.Τ.Α 
  •  Εξοικονομούνται φυσικοί πόροι. 


Κάτι που πρέπει επίσης να γνωρίζουμε είναι ότι  η απόρριψή τους σε χωματερές, δημιουργεί μεγάλο κίνδυνο ανάφλεξης των σκουπιδιών! 

Το βιοκαύσιμο (βιοντίζελ) που παράγεται μέσω αυτής της διαδικασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανάμεικτο με πετρέλαιο θέρμανσης σε οικιακούς λέβητες ή σε πολυκατοικίες, ξενοδοχειακές μονάδες κλπ. 

Η χρήση τηγανελαίων για την παραγωγή βιοντίζελ βοηθάει το περιβάλλον και την οικονομία της χώρας μας καθώς το βιοντίζελ το οποίο παράγεται :
  • Το βιοντίζελ έχει παραπλήσιες φυσικές ιδιότητες με το ντίζελ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες αναλογίες με αυτό. 
  • Μειώνει την εκπομπή των αερίων του θερμοκηπίου κατά 88% σε σχέση με το συμβατικό ντήζελ (έχει εκπομπές ρύπων κατά 40-50% χαμηλότερες από αυτές του ντίζελ) 
  • Βασικό πλεονέκτημα του βιοντίζελ είναι ότι βιοαδιασπάται , δεν είναι τοξικό, έχει σχεδόν μηδενική περιεκτικότητα σε θειάφι. 
  • Το βιοντίζελ που παράγεται δεν είναι τοξικό, δεν αναφλέγεται εύκολα (στους 125 βαθμούς Κελσίου έναντι 50 βαθμών για το συμβατικό) και άρα είναι ασφαλέστερο. 
  • Συμβάλει στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας μας μέσω της μείωσης των εισαγωγών πετρελαίου. 

Τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά λάδια και λίπη, ανακυκλώνονται… δεν πετιούνται! 


Πιλοτικό Πρόγραμμα συλλογής και μετατροπής τηγανέλαιων σε βιοκαύσιμο 


Τι κάνουμε ; 

Απευθύνεται σε επιλεγμένα σχολεία του Δήμου Πατρέων , όπως το 55ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας , όπου θα τοποθετηθεί ειδικός κάδος συλλογής την εβδομάδα που μας έρχεται , σε επιχειρήσεις εστίασης και σε  όλους τους πολίτες της Πάτρας. 

Αυτό που μπορούμε να κάνουμε , είναι να τοποθετούμε τα τηγανέλαια σε ένα μπουκάλι (νερού ή αναψυκτικού), να το κλείνουμε καλά, να το μεταφέρουμε στο σχολείο μας όπου θα το αδειάζουμε στον ειδικό κάδο που θα τοποθετηθεί. 

Τα τηγανέλαια που θα συλλέγονται θα μεταφέρονται στη Πιλοτική Μονάδα μετατροπής τηγανέλαιων σε βιοντίζελ , που θα λειτουργεί στο Ενεργειακό Κέντρο Πληροφόρησης για τη Βιομάζα (στο χώρο του παλαιού δημοτικού σχολείου του Μονοδεντρίου) όπου και θα γίνεται η επεξεργασία τους σε βιοντίζελ. 
Στη συνέχεια το παραγόμενο βιοντίζελ θα διανέμεται εξ ολοκλήρου στα σχολικά συγκροτήματα τη Πάτρας (σύμφωνα με Προγραμματισμό και κριτήρια που θα τεθούν σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας του Νομού Αχαΐας) 


1 σχόλια:

Ηλιακά παιχνίδια είπε...

Πολύ αξιόλογη πρωτοβουλία! Να προσθέσουμε μόνο ότι το βιοντίζελ έχει δοκιμαστεί σχεδόν σε κάθε τύπο κινητήρα ντίζελ, τόσο εργαστηρικά, όσο και στην πράξη (σε οδικές, γεωργικές, κατασκευαστικές και ναυτιλιακές χρήσεις) με πολύ καλά αποτελέσματα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην καθαρή μορφή του ή σε συνδυασμό με καθαρό πετρέλαιο - συνήθως σε αναλογία 20/80 (20 βιοντίζελ, 80 ντίζελ)

Δημοσίευση σχολίου