Μπορώ κι εγώ να προσφέρω! Δ1

Επίσκεψη εθελοντή της  Praksis
Την τάξης μας επισκέφτηκε ο κ. Λάμπρος Αραπάκος, κοινωνικός λειτουργός – Msc στην ψυχική υγεία που εργάζεται στον  ΣΟΨΥ (Σύλλογος για την Ψυχική Υγεία) και  είναι εθελοντής στο Κέντρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων της Praksis.
Μας μίλησε για τον ρατσισμό, τον κοινωνικό αποκλεισμό, την ενσυναίσθηση και  την εμπειρία του από την εθελοντική εργασία που προσφέρει στο κέντρο φιλοξενίας στην Πάτρα.
Ξεκινήσαμε παρουσιάζοντας ο καθένας τον εαυτό του με ένα θετικό χαρακτηριστικό, καταγράψαμε  και συζητήσαμε τι είναι εκείνο που μας βοηθάει στις δύσκολες στιγμές μας, ποια είναι τα δυνατά μας σημεία, ποιες είναι εκείνες οι δεξιότητες που διαθέτουμε και μπορούμε να αξιοποιήσουμε προκειμένου να διαχειριστούμε δύσκολες καταστάσεις και γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή μας. Τέλος μοιραστήκαμε τα συναισθήματα μας και τραγουδήσαμε το τραγούδι του εθελοντισμού.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου