Το σχολείο μας στο πρόγραμμα : «Η Αρχιτεκτονική στα σχολεία: Ανάπλαση προαύλιων χώρων».

Υπάρχουν δυνατότητες παρέμβασης και προοπτικές, αλλά και καλές πρακτικές, ώστε να αλλάξει και να μετασχηματισθεί σε πραγματικό εκπαιδευτικό εργαλείο  ο Σχολικός Προαύλιος Χώρος;


Αυτό είναι το ερώτημα που έχει τεθεί από κοινού από το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν. Αχαΐας (Σ.Α.Ν.Α) και τα Τμήματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Δ/νσεων  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπ/σης Αχαΐας και ξεκίνησε η προσπάθεια για να απαντηθεί μέσα από συγκεκριμένες προτάσεις και δράσεις.

Την Τρίτη 22 Οκτωβρίου στην ισόγεια αίθουσα του ΤΕΕ/ΤΔΕ  (Τριών Ναυάρχων 40) και ώρα 18.00 πραγματοποιήθηκε Ενημερωτική Ημερίδα για την έναρξη του Πιλοτικού Προγράμματος:

«Η Αρχιτεκτονική στα σχολεία: Ανάπλαση προαύλιων χώρων».

Σκοπός του πιλοτικού αυτού προγράμματος είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πρότασης, για κάθε ένα από τα συμμετέχοντα σχολεία, η οποία θα αφορά την ανάπλαση του αύλειου χώρου του.
Το πιλοτικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε 10 σχολεία (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) του Δήμου Πατρέων.
Μεταξύ των βασικών στόχων είναι  :
  •  να δοθεί η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές τους να συμμετέχουν στο σχεδιασμό του περιβάλλοντος που τους αφορά
  •    να αναπτυχθεί το ενδιαφέρον των παιδιών για τη σημασία της αρχιτεκτονικής στη διαμόρφωση του δομημένου περιβάλλοντος
  •  να καλλιεργηθεί η οικολογική συνείδηση της εκπαιδευτικής κοινότητας
  •  να ενισχυθεί ο ρόλος της συμμετοχικότητας και της ενεργητικότητας των μαθητών ως μελλοντικών πολιτών που αναλαμβάνουν ρόλο στην κοινωνία.


Στην Ενημερωτική ημερίδα εκπροσωπήθηκαν τα συμμετέχοντα σχολεία από τους Δ/ντές/ντριες και τους εκπαιδευτικούς που θα αναλάβουν ενεργό ρόλο για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού μέρους του προγράμματος.

Παρευρέθηκαν και χαιρέτησαν οι κ.κ. Γεωργακόπουλος Αχιλλέας- Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ρούβαλη–Ανδρικοπούλου Μαρία- Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού, Γαλανούλης Ευθύμιος- Γραμματέας του Δ.Σ της ΦΑΟΣ.

Στην ημερίδα παρουσιάστηκε από τον κ. Ανδρέα Λάζαρη, πρόεδρο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν. Αχαΐας (Σ.Α.Ν.Α), η βασική ιδέα και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα δραστηριοποιηθούν εθελοντικά οι αρχιτέκτονες οι οποίοι έχουν προσφερθεί για το σκοπό αυτό.

Στην συνέχεια οι κ.κ. Ιωάννα Παπαϊωάννου και Πηνελόπη Σακοβέλη, Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας  Εκπ/σης παρουσίασαν συνολικά και ανέλυσαν πρόταση για το σχετικό εκπαιδευτικού προγράμματος Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που θα υλοποιηθεί στα συμμετέχοντα σχολεία με τη συνεργασία των εθελοντών αρχιτεκτόνων.
Οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε πρώτη επικοινωνία με την ομάδα των εθελοντών αρχιτεκτόνων και  κάνουν μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων.Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 5 σχολεία  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (3ο, 15ο & 17ο ,49ο  , 55ο Δημοτικά Σχολεία Πάτρας, Δημοτικό Σχολείο Ρίου  και 5  σχολεία  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (13ο Γυμνάσιο Πάτρας, 18ο Γυμνάσιο Πάτρας, Πειραματικό Γυμνάσιο & Λύκειο Πάτρας, 4ο Γενικό Λύκειο Πάτρας, 2ο Ε.Κ  &  2ο, 5ο, 6ο ΕΠΑΛ Πάτρας)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου