«Ώρα Κώδικα»

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής με την αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ διοργανώνουν την “Εβδομάδα Πληροφορικής: Ωρα Κώδικα” μια εκπαιδευτική εβδομάδα για την Επιστήμη Η/Υ & Πληροφορικής,  9-15 Δεκεμβρίου 2013 παράλληλα με τη δράση «Ώρα Κώδικα» διεθνώς.
 Τι είναι η «Ώρα Κώδικα»;
 Η διοργάνωση γίνεται από το Code.org (αναλυτικές πληροφορίες στο http://csedweek.org/) και απευθύνεται σε κάθε πολίτη με σκοπό να αντιληφθεί ότι μπορεί να αποκτήσει βασικές γνώσεις γύρω από την επιστήμη της πληροφορικής και να αναπτύξει ικανότητες δημιουργικότητας και καινοτομίας.
Η «Ώρα Κώδικα» είναι μια καθοδηγούμενη δραστηριότητα την οποία θα μπορεί να υλοποιήσει κάθε μαθητής/τρια οποιασδήποτε τάξης.
 Αυτό το Δεκέμβριο, δέκα εκατομμύρια μαθητές/ φοιτητές εξερευνούν την Επιστήμη Υπολογιστών & Πληροφορικής και έχουν μια πρώτη εμπειρία αλγοριθμικής σκέψης - προγραμματισμού Η/Υ, tablet, smartphone, ή ακόμα και χωρίς υπολογιστή (unplugged).
 Το 55ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών συμμετέχει στην «Ώρα Κώδικα»:
 Το σχολείο μας συμμετέχει στην “Εβδομάδα Πληροφορικής: Ωρα Κώδικα”. Οι μαθητές των τάξεων Δ, Ε, ΣΤ  θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στη δράση αυτή παρακαλουθώντας στην τάξη τους μία, τουλάχιστον, ωριαία διδασκαλία με αντικείμενο τον προγραμματισμό.
 Ας θυμόμαστε ότι:
  Η Πληροφορική δεν είναι μόνο το Facebook, το Youtube, το Google και το Tweeter. Είναι, κατά κύριο λόγο, η επιστήμη που διδάσκει πως από την σύλληψη μιας ιδέας φθάνει κανείς στην υλοποίησή της με μια σειρά τυπικών λογικών βημάτων και αξιοποιώντας τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του Διαδικτύου.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου